wxMEdit

Podziękowania

Follow me onGitHub

简体中文 正體中文 English Deutsch 日本語 Polski Русский Español தமிழ் [ Dodaj/Uaktualnij tłumaczenie ]

JiaYanwei Obecny opiekun wxMEdit
jérôme KASPER Obecny opiekun wxMEdit
Alston Chen Twórca MadEdit
Tilt Tłumacz dla Japończyków
Angelo Contardi Tłumacz dla Włochów
Carlos Sánchez Tłumacz dla Hiszpanów
Denir Li Tłumacz dla Chińczyków (tradycyjny)
Vincent_TW Tłumacz dla Chińczyków (tradycyjny)
Shamil Bikineyev Tłumacz dla Rosjan
Станислав Будинов Tłumacz dla Rosjan
Ronny Steiner Tłumacz dla Niemców
Adam Massalski Tłumacz dla Polski
hobbyscripter nakładający poprawki dla wxMedit/MadEdit
Huaren Zhong nakładający poprawki dla wxMedit/MadEdit
Gospodin Gyurov nakładający poprawki dla wxMedit/MadEdit
cfreeer nakładający poprawki dla wxMedit/MadEdit
Nagy Gabor nakładający poprawki dla wxMedit/MadEdit
LinXiaoHui nakładający poprawki dla wxMedit/MadEdit
fengjl026 nakładający poprawki dla wxMedit/MadEdit
Michał Ziąbkowski Twórca pakietu wxmedit dla Gentoo
codestation Twórca pakietu wxmedit w AUR
Jingbei Li Opiekun pakietu wxmedit w AUR