wxMEdit

Podziękowania

Follow me onGitHub

简体中文 正體中文 English Deutsch 日本語 Русский Español

JiaYanwei Obecny opiekun wxMEdit
Alston Chen Twórca MadEdit
Tilt Tłumacz dla Japończyków
Angelo Contardi Tłumacz dla Włochów
Carlos Sánchez Tłumacz dla Hiszpanów
Denir Li Tłumacz dla Chińczyków (tradycyjny)
Vincent_TW Tłumacz dla Chińczyków (tradycyjny)
Shamil Bikineyev Tłumacz dla Rosjan
Станислав Будинов Tłumacz dla Rosjan
Ronny Steiner Tłumacz dla Niemców
Adam Massalski Tłumacz dla Polski
hobbyscripter nakładający poprawki dla wxMedit/MadEdit
Huaren Zhong nakładający poprawki dla wxMedit/MadEdit
Gospodin Gyurov nakładający poprawki dla wxMedit/MadEdit
cfreeer nakładający poprawki dla wxMedit/MadEdit
Nagy Gabor nakładający poprawki dla wxMedit/MadEdit
codestation Twórca pakietu wxmedit w AUR
Michał Ziąbkowski Twórca pakietu wxmedit dla Gentoo